Book chapters

Book chapters 2020
 • Wyrzykowska E., Jagiełło K., Rasulev B., Puzyn T. (2020): Descriptors in nano-QSAR/QSPR modeling. In: Gajewicz A., Puzyn T.: Computational nanotoxicology: challenges and perspectives, 245–302, Jenny Stanford Publishing, Singapore. ISBN 9789814800648, link

Book chapters 2018
 • Sosnowska A., Rybinska-Fryca A., Barycki M., Jagiello K., Puzyn T. (2018): Chemoinformatic Approach to Assess Toxicity of Ionic Liquids. Computational Toxicology, Methods and Protocols. Computational Toxicology. Springer Protocols. Humana Press, New York, NY.
  ISBN 978-1-4939-7899-1 link
 • Sizochenko N., Mikołajczyk A., Leszczyński J., Puzyn T. (2018): In Silico Methods for Nanotoxicity Evaluation: Opportunities and Challenges. In: (Kumar V., Dasgupta N., Ranjan S): Nanotoxicology:  toxicity evaluation, risk assessment and management, CRC Press Taylor & Francis Group, 527-227, Broken Sound Parkway NW, USA. ISBN: 9781498799416 link

Book chapters 2017
 • Richarz A.-N., Avramopoulos A., Benfenati E., Gajewicz A., Golbamaki Bakhtyari N., Leonis G., Marchese Robinson R.L., Papadopoulos M.G., Cronin M.T.D., Puzyn T. (2017): Compilation of Data and Modelling of Nanoparticle Interactions and Toxicity in the NanoPUZZLES Project. In: (Tran, Lang, Bañares, Miguel A., Rallo, Robert (Eds.): Modelling the Toxicity of Nanoparticles Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer, Cham, Switzerland. ISBN
 • Odziomek K., Rybińska A., Puzyn T. (2017): Unsupervised Learning Methods and Similarity Analysis in Chemoinformatics. In: Leszczynski J. et al. (Ed.), Handbook of Computational Chemistry. Springer, Cham, Switzerland. ISBN

Book chapters 2016
 • Gajewicz A., Puzyn T., Oberbek P., Woźniak M. (2016): Toksyczność nanocząstek i sposoby jej wyznaczania (in Polish). In: Świderska-Środa A., Łojkowski W., Lewandowska M., Kurzydłowski K.J. (Ed.), Świat nanocząstek. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa. ISBN 978-83-01-18770-5.
Book chapters 2015
 • Jagiełło K., Puzyn T. Computational Techniques Application in Environmental Exposure Assessment. (Roy K., Red.). IGI Global (2015), 12, 471-505, ISBN 978-1-4666-8136-1
Book chapters 2014
 • Jagiełło K., Sosnowska A., Mazerski J. & Puzyn T. (2014): Integrating Optical Spectroscopy and Chemometric Methods. In: Barańska M. (Ed.), Optical spectroscopy and computational methods in biology and medicine. Springer. Dordrecht, Netherlands. ISBN 978-94-007-7831-3.

 • Urbaszek P., Puzyn T., Harańczyk M. (2014): Zastosowanie analizy głównych składowych w badaniach nad rodzinami kongenerów (in Polish). In: Zadora G., Zuba D., Parczewski A. (Ed.), Chemometria w rozwiązywaniu problemów nauki i praktyki. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków. ISBN 978-83-87425-04-3.

 • Odziomek K., Gajewicz A., Rybacka A., Harańczyk M., Puzyn. T. (2014): Zasto-sowanie metod QSPR w ocenie ryzyka stwarzanego przez trwałe zanieczysz-czenia organiczne (in Polish). In: Zadora G., Zuba D., Parczewski A. (Ed.), Che-mometria w rozwiązywaniu problemów nauki i praktyki. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków. ISBN 978-83-87425-04-3.

 • Sosnowska A., Barycki M., Gajewicz A., Puzyn T. (2014): Analiza podobieństwa cieczy jonowych w wielowymiarowej przestrzeni deskryptorów topologicznych (in Polish). In: Zadora G., Zuba D., Parczewski A. (Ed.), Chemometria w rozwiązy-waniu problemów nauki i praktyki. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków. ISBN 978-83-87425-04-3.

 • Puzyn T., Gajewicz A. (2014): Jak poprawnie zbudować model QSAR? (in Po-lish). In: Zadora G., Zuba D., Parczewski A. (Ed.), Chemometria w rozwiązywaniu problemów nauki i praktyki. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków. ISBN 978-83-87425-04-3.

 

Book chapters 2012
 • Rasulev B., Gajewicz A., Puzyn T., Leszczynska D., Leszczynski J. (2012): Nano-QSAR: Advances and Challenges. In: Leszczynski J., Puzyn T. (Ed.): Towards Efficient Designing of Safe Nanomaterials
: Innovative Merge of Computational Approaches and Experimental Techniques. RSC Nanoscience & Nanotechnology. ISBN: 978-1-84973- 453-0. link
Book chapters 2010
 • Puzyn T, Gajewicz A., Leszczynska D., Leszczynski J. (2010): Nanomaterials – the Next Great Challenge for QSAR Modelers. In: Puzyn T., Leszczynski J., Cronin M. T. D. (Eds.): Recent Advances in QSAR Studies: Methods and Applications. Springer. ISBN: 978-1-4020-9782-9.
Book chapters 2009
 • Puzyn T., Leszczynska D., Leszczynski J. (2009): Quantitative Structure-Activity Relationships (QSARs) in the European REACH System: Could these approaches be applied to nanomaterials? In: Leszczynski J., Shukla M. (Eds.): Practical Aspects of Computational Chemistry: Methods, Concepts and Applications. Special Issue of Annals – The European Academy of Sciences. Springer. ISBN: 978-90-481-2686-6.
 • Puzyn T., Mostrąg-Szlichtyng A., Suzuki N., Haranczyk M. (2009): Metody chemometryczne w ocenie ryzyka: Ilościowe zależności pomiędzy strukturą chemiczną a właściwościami (QSPR) dla nowych rodzajów zanieczyszczeń chemicznych. In: Zuba D., Parczewski A. (Eds.): Chemometria w nauce i praktyce. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków. ISBN: 978-83-87425-38-8.