Seminars

28.10.2016 r.
Wpływ struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cz±steczkami TiO2 w procesie hydrotermalnej syntezy
– mgr Alicja Mikołajczyk

9.12.2016 r.
Computational model for Ionic Liquids' fate assessment
– mgr Maciej Barycki